הוראת השעה

בעקבות הנחיית משרד הבריאות

פתרון ניהול חכם לדיווח מהשטח

.טופס הצהרת בריאות לפי סעיף 3א(1) לתקנות שעת חירום

צרו איתנו קשר לפרטים נוספים

חוסך נייר

חוסך כסף

מאפשר שליטה ובקרה

.עכשיו מהנייד של העובד, בשליטה ובקרה שלכם