Inspector

מסידור עבודה ועד העברה לשכר

תוכנת ענן המאפשרת ניהול חכם של שעות העבודה בארגון

1

איסוף דיווחי נוכחות

התראות חריגים בזמן אמת

דיווח ימי מחלה וחופשות

חתימה דיגיטלית

דוחות ניהול והעברה לשכר 

 אישורי מנהל

ניהול מצבת אדם

סידור עבודה

צור איתנו קשר עכשיו