מרכז מידע

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות

Having a problem with the Insector app? Perhaps one of these options will help you

שאלות ותשובות

האפליקציה לא מוצאת את המיקום שלי


יש לבדוק שהרשאת המיקום מופעלת במכשיר. בנוסף יש להכנס להגדרות המכשיר, ותחת ישומים- אפליקציית אינספקטור-הרשאות לוודא שהרשאת המיקום מופעלת גם באפליקציה
קיבלתי הודעת שגיאה ששם המשתמש או הסיסמה שלי לא נכונים למרות שהם נכונים


יש להכנס להגדרות המכשיר ולוודא שהשעה בטלפון מוגדרת על תאריך ושעה אוטומטיים ולא ידניים
קיימים דיווחים שלא נשלחו באפליקציה והם לא נמחקים


יש להכנס להגדרות המכשיר ולוודא שהשעה בטלפון מוגדרת על תאריך ושעה אוטומטיים ולא ידניים
מופיעה הודעת שגיאה מכשיר זה אינו רשום לדיווח


יש ללחוץ על כפתור כיבוי האפליקציה בצד שמאל למעלה של מסך הטלפון, ולהזין שוב את שם המשתמש והסיסמה