top of page

סמבה

מערכת להחלפת סייעות בגני ילדים בזמן אמת

samba.png

תיאור המערכת

מערכת חכמה, המסייעת להתמודד עם אחד האתגרים היותר מורכבים של מערכת החינוך בימים אלה: המחסור החמור בסייעות.

המערכת נכנסת לפעולה ברגע שמדווחים על סייעת שאינה זמינה' ניתן באותו רגע לבחור את המחליפה מתוך רשימת הסייעות הזמינות על פי שיוך לחברה או אתר.

מאפיני המערכת

ממשק דייוח נוח להיעדרות סיייעות 

תמונה מצב על זמינות סייעות מתוך רשימת העובדים במערכת הנוכחות

החלפת סייעות בזמן אמת 

התמnשקות למערכת הנוכחות של י.ל.מ

bottom of page