top of page

מדיניות פרטיות

 

י.ל.מ פתרונות בע"מ ("החברה") מחויבת לשמירה על פרטיותך. מדיניות פרטיות זו מתארת כיצד החברה אוספת, משתמשת, משתפת ומגינה על המידע אודותיך באתריה ומערכותיה ("המערכת").

 

בכל מידע אישי, המסופק על ידך או שנאסף על ידי המערכת, יתבצע שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו. 

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד.

בעת שימושך במערכת, עליך לאשר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים למדיניות, כולה או חלקה, אינך רשאי להשתמש במערכת.

מה המידע שנאסף לטובת שימוש במערכת?

ככלל, אין חובה לספק אף נתון מזהה אשר מוגדר כמידע אישי. בכדי להנות מכל יכולות המערכת יש לספק פרטים מזהים. ניתן לספק שם, כתובת דוא"ל (ארגונית או פרטית), מספר טלפון, ת.ז., מיקום גיאוגרפי ועוד פרטים אותם אתה מעוניין לתעד במערכת.

בנוסף, נאסף מידע שאינו אישי כגון מידע סטטיסטי, אופן השימוש במערכת, הדפדפן ומערכת ההפעלה בהם נעשה שימוש בעת שימוש במערכת, כתובת IP,  מועדי ושעות הגישה למערכת, עמודי המערכת בהם נעשה שימוש ועוד.

 

אנחנו לא אוספים במערכת כל מידע אודות דת, גזע, מין, דעות פוליטיות, אמונות כאלו ואחרות, מידע גנטי, מידע פיננסי. אנו דורשים לא לספק למערכת מידע כזה או מידע אחר שאינו נדרש לצורך שימוש במערכת.

 

אין החברה מעוניינת להחזיק או לקבל ממך, או מי מטעמך,  מידע סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן ועליך להימנע מלהעלות למערכת כל מידע כאמור. ההתייחסות לכל מידע שימסר לחברה ו/או יעלה למערכת תהיה כאל מידע לא סודי ולא קנייני.

 

למה משמש המידע שנאסף במערכת?

המידע המסופק משמש ליצירת משתמשים, לשליחת התראות בדוא"ל או ב-SMS, לאימות זיהוי המשתמש וכן לשימוש בתכונות מסוימות של המערכת. המידע יכול לשמש לצורך יצירת קשר איתכם (טלפוני או דרך דוא"ל) לצורכי תמיכה או עדכון בנוגע לחידושים במערכת או נושאים כלליים ככל שידרשו. בנוסף, המידע משמש לצורך שיפור והעשרת יכולות המערכת.


 

למי יש גישה למידע ועם מי משותף המידע שנאסף?

לעובדי החברה, אשר מתוקף תפקידים חייבים להיחשף למידע ואשר נמצאים תחת חובת סודיות מלאה בלבד, יש גישה למידע.

 

החברה יכולה לשתף את המידע עם ספקי שירותים הנדרשים לאספקת השירות, לרשויות אכיפת החוק במידה ואלו יציגו דרישה מוסמכת.


Cookies

המערכת עושה שימוש בטכנולגית Cookies (עוגיות) לצורך תפעול תקין, איסוף נתוני שימוש, אימות פרטים. Cookies הנם קבצי טקסט המאפשרים למערכת לשמור נתונים על מכשירך. 

בדפדפנים סטנדרטים ניתן למנוע שמירת Cookies או למחקן. מניעת שמירתן עלולה לפגוע או למנוע שימוש בשירותי המערכת. 

איך שומרים על המידע?

החברה מחויבת ועושה את מירב המאמצים לאבטחת המידע. על מנת למנוע גישה בלתי מורשית או חשיפה של המידע, החברה מיישמת אמצעים טכנולגים ונהלים עדכניים. אל אף שפעולות אלו מצמצמות את הסיכון לגישה בלתי מורשית או חשיפה של המידע, אין הן מעניקות חסינות מוחלטת. לכן, החברה אינה מתחייבת שהמערכת תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע או שינוי המידע בעקבות גישה זו.

 

במידה ותתגלה חדירה כזו, החברה תעשה את מירב המאמצים למגר אותה ולצמצם את הנזק. החברה תיידע את הנפגעים במידת הצורך.


קישורים לאתרים ושירותים אחרים

במערכת ובאתר החברה קיימים קישורים המפנים לאתרי אינטרנט ושירותים אחרים. החברה עושה את מירב המאמצים לקשר אך ורק לאתרי אינטרנט ושירותים אשר, לפי מיטב ידיעתה, אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים בהם. מוסכם ומובן מצידך כי החברה אינה אחראית לתנאי השימוש ו/או מדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט והשירותים האחרים והשימוש בהם הוא על אחריותך הבלעדית.

 

זכות המשתמש בנוגע למידע

קיימת לך הזכות לעיין במידע המוחזק עליך במאגר המידע וכן, לקבל עותק מן המידע האישי. 

ככל שהמידע הנאסף אודותיך אינו מדויק או שלם, ניתן לבקש כי המידע יתוקן או ישולם. 

לבקשתך, ניתן למחוק מידע אישי מהמערכת ובלבד שאין טעמים חוקיים המצדיקים את שמירת ועיבוד המידע האישי או כאשר אלה נדרשים לצורך ביסוס יישום או הגנה מפני תביעות משפטיות.

יובהר כי מרבית המידע זמין לצפיה ו/או לשינוי במערכת בממשקים השונים ומותנה בקבלת הרשאות. מנהל המערכת שלך, כפי שהוגדר בתנאי השימוש, הוא שאחראי להעניק לך הרשאות אלו או לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות הנדרשות או להעניק עותק של המידע או למחוק את המידע. 

 

שינויים

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. החברה תודיע על שינויים אלה באמצעות פרסום המדיניות המעודכנת באתר החברה.


יצירת קשר

בכל שאלה או הבהרה לגבי הנושאים המוזכרים לעיל, ניתן ליצור קשר בכתובת המייל: s@ylm.co.il

logo-vector-compressor.png
bottom of page