מרכז מידע

סירטוני הדרכה

סרטוני הדרכה לאפליקציית שעון נוכחות - אינספקטור

בקשת חופשה

חתימה דיגיטלית

דיווח מחלה

צפייה בסידור העבודה