מערכת נוכחות

מסידור עבודה ועד העברה לשכר

 

לפרטים נוספים

י.ל.מ פתרונות           טלפון- 04-9534091                  פקס- 04-9530504                  מייל- y@ylm.co.il